VALVONTA- JA TURVALAITTEET

Turvallisuusalan toimintaan tarvittava poliisin myöntämä elinkeinolupa TU/2018/4039.

VIDEO

Suunnittelu ja toteutus alan johtavien laitemerkkien tuotteilla.

MURTO

Käytämme toteutuksissa pääasiassa HHL ja Premier keskuksia, joihin liitetään muut oheislaitteet.

KULUNVALVONTA

Suunnittelu ja toteutus asiakkaan tarpeiden mukaan.

PORTTI

Suunnittelu ja toteutus, jos mahdollista, ip pohjaisena. Järjestelmän muokattavuuden vuoksi paikka tai siihen liitettävä laite voi olla muuallakin verkossa, esim. IP-kamera.

Muutkin järjestelmät ovat tarvittaessa mahdollisia.

POISTUMIS

Suunnittelu ja toteutus asiakkaan tarpeiden mukaan.

PALO

Varoittimet liitetään yleensä rikosilmoitinjärjestelmiin, myös omana järjestelmänä mahdollinen.